Yhdistyksemme viettää 20-vuotisjuhlaa tänä vuonna. Kiitos jäsenyydestäsi, ja erityiskiitos sinulle,
joka olet ollut vuosien varrella mukana toiminnassamme.

Yhdistyksemme perustettiin v. 2000 Pohjois-Savon Autismiyhdistyksen, Pohjois-Savon dysfasiayhdistyksen ja Pohjois-Savon MBD-yhdistyksen vanhempien yhteisestä huolesta aikuistuvien,
yhä neurologisia erityisvaikeuksia omaavien nuorten opinto-, asumis- ja kuntoutuspalvelujen jatkumisesta.

Työ jatkuu edelleen, vaikka diagnoosit – samoin kuin hoitojärjestelmät ja hoitokäytänteet – ovat
muuttuneet. Työmme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja mukaan tarvitaan uusia aktiivisia
henkilöitä uusine ajatuksineen ja toimintatapoineen jakamaan tärkeää työtä kanssamme.

Vapaaehtoistyö voi toteutua monin eri tavoin, esim. olemalla mukana jonkin tapahtuman tai vertaistukitapaamisen järjestämisessä, nettisivujen päivittämistä tms. Jotta yhdistyksen hallitus pystyy keskittymään hallinnollisten asioiden hoitamiseen, tarvitaan jäsenten apua toiminnan järjestämiseen. Pienikin apu tulee tarpeeseen!

Enni Kesonen

Eijsveikeet ry:n puheenjohtaja