Perheliikuntaryhmä on tarkoitettu neurokirjon lapsille ja nuorille, joilla on haasteena löytää omiin erityistarpeisiin sopivaa harrastustoimintaa.

Jumpassa vahvistetaan ammattilaisen ohjauksessa liikunnallisia perusvalmiuksia ja ohjaamisen tukena paikalla on myös erityisopettaja. Jumppaliikkeet on suunniteltu siten, että ne ovat muokattavissa lapsen tai nuoren yksilöllisen taitotason mukaan.

Perhejumppa mahdollistaa mukavia yhteisiä harrastushetkiä aikuisen ja lapsen välille, mutta mukana on myös kuntoutumista tukevia elementtejä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet mm. liikunnan kuntouttavan vaikutuksen aktiivisuuden säätelyyn, puheen kehitykseen sekä luki-taitojen vahvistumiseen. Liikunnasta saadut positiiviset kokemukset tukevat myös lapsen itsetuntoa.
Tule mukaan jumppaan kokemaan liikkumisen iloa ja samalla vahvistamaan lapselle tärkeitä taitoja!