ADHD on kehityksellinen neuropsykiatrinen oirekuva. Adhd tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oireet näkyvät ja painottuvat yksilöllisesti ja ne haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä.
https://adhd-liitto.fi/adhd-tietoa/

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjon häiriö ilmenee jokaisella hyvin yksilöllisesti ja sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat myös yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät elämään hyvin itsenäisesti, toiset taas voivat tarvita vahvaa tukea läpi elämänsä. Kaikkien autismikirjon ihmisten käyttäytymisessä voidaan kuitenkin huomata yhteisiä näkyviä ja tunnistettavia piirteitä.
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo

https://www.autismisaatio.fi/

Kehityksellinen kielihäiriö (aiemmin kielellinen erityisvaikeus, dysfasia) on yksi syy siihen, miksi lapsen kieli ei kehity kuten tyypillisesti kehittyneillä lapsilla. Noin seitsemällä prosentilla suomalaisista lapsista on kehityksellinen kielihäiriö.
https://www.aivoliitto.fi/kehityksellinenkielihairio/